Terugblik 2017.

De Sint is het land weer uit, de Kerst -met lichtjes in de boom-, is aanstaande. De vroeg gevallen sneeuw is voor velen een toevoeging aan deze gezellige tijd. Helemaal in een lekker verwarmd huis met in veel gevallen de romantiek van een open haard. Ik denk dan al snel aan al die mensen wereldwijd, maar in ons geval speciaal de mensen in Roemenië. Mensen die ook graag op deze manier het einde van het jaar zouden willen vieren, maar hiervoor niet de mogelijkheden hebben. Er verandert ook in Roemenië veel. Maar verandering op plaatsen waar dit echt nodig is, daar is de Roemeens overheid nog niet aan toe gekomen.

Bij mijn bezoek, eind november, komt dit heel erg naar voren. Het is dan door de overvloedige regen kletsnat geworden en op veel plaatsen is de eerste sneeuw gevallen. In dit natte jaargetijde valt het op dat bestratingen en asfalt de overhand beginnen te krijgen, maar dat dit stopt precies op de grens waar de armste Roemeense gezinnen wonen. Het asfalt is daar op. Daar begint de blubber en heb je geluk als er een verhard pad ligt van 40 à 50 cm breed. Dit is de Roemeense overheid ten voeten uit; je niet bekommeren om de armste groepen uit de samenleving. Een veel gehoorde klacht onder alle Roemenen is: de steeds maar stijgende prijs van energie. Energie die in de winter zo nodig is. Om de slecht geïsoleerde woningen te verwarmen is er veel gas nodig. En warm blijven in de koude wintermaanden betekent overleven. Tot laat in de zomer is een ieder dan nog bezig om de ontstane hoge gasrekening van de wintermaanden af te betalen. Veel mensen klagen ook over de dure medicijnen, welke niet worden vergoed door een ziekenfonds en dus vaak niet gekocht kunnen worden. Als stichting hebben wij een medicijnpot, waaruit we jaarlijks voor ongeveer € 4000 euro aan medicijnen kunnen inkopen in Roemenië. Hiermee helpen we mensen die deze, vaak noodzakelijke, medicijnen niet kunnen betalen. Helaas komt iedere keer als we de medicijnpot aanspreken ook de bodem van de pot in zicht en moeten we bijspringen uit de pot algemene middelen. Toch proberen we zo lang mogelijk door te gaan met deze vorm van hulp. Dit geldt ook voor de steun aan onze ziekenhuizen met in Nederland ingezamelde medicijnen, medisch materiaal en een financiële bijdrage. Ook de kinderen op de school in Cotus hebben we dit jaar weer gratis maaltijden aan kunnen bieden. Het kindertehuis In Odorheiu Secuesc kon dit jaar opnieuw op onze steun rekenen. Hier helpen we financieel met bijdragen voor medicijnen, voedsel en de gasrekening en met goederen ten behoeve van de 160 kinderen. Onze broodprojecten zijn onverminderd doorgegaan evenals de steun aan de diabetesvereniging in Sibiu. Maar bijzonder belangrijk blijft natuurlijk het eerste doel van onze stichting dat we tot op dit moment nog hoog in het vaandel hebben staan; de hulp die geboden wordt aan de gezinnen. Hulp waarvoor al de gezinnen in Nederland verantwoordelijk zijn. U doet dit door uw familie een pakket te sturen vanuit Nederland, of u laat een voedselpakket maken in Roemenië, of u steunt uw gezin financieel. Op deze manier steunt u weer onze transporten en kunnen wij weer een diversiteit aan hulp sturen. Hierbij kunt u denken aan veel kleding ten behoeve van de allerarmste gezinnen, goederen naar ziekenhuizen, scholen, het kindertehuis en de diabetesvereniging. Dit jaar hebben we onze transporten dan ook weer naar volle tevredenheid uit kunnen voeren. Het idee om drie transporten te doen en het september transport te laten vervallen was in onze ogen een succes. Maar toch, na evaluatie is besloten om in september 2018 weer een gewoon transport te doen. Het bleek dat we minder bestelde voedselpakketten hadden vergeleken met voorgaande septembertransporten. Ook de financiële hulp bleef achter bij voorgaande transporten. Daarbij waren er natuurlijk geen inkomsten voor de verzonden (kleding)pakketten. Dit alles maakt de bezuinigde marge zo klein, dat we hebben besloten in 2018 weer vier volwaardige transporten laten rijden. Een belangrijke rol bij deze beslissing waren de reacties tijdens het afgelopen september transport. Wij kwamen naar Roemenië met alleen het uitdelen van (minder) voedselpakketten en (minder) enveloppen. Veel gezinnen vielen hierdoor buiten de boot; zij wisten dat we kwamen maar kregen deze keer geen hulp en gingen zichtbaar ontdaan weer huiswaarts. Door het grote aanbod van goederen; kleding en pakketten, tussen het juni- en novembertransport, is het mogelijk dat we het septembertransport voor volgend jaar weer met een vrachtauto vanuit Nederland willen rijden. Door dit aanbod was er in het laatste transport weinig ruimte over voor (extra) kleding. Wel hebben we er voor kunnen zorgen dat de kleding die is meegegaan in november, voor een groot deel bestond uit winterkleding.

Als voorzitter voel ik de noodzaak om iedereen persoonlijk te bedanken voor de bijdrage die jullie dit jaar weer hebben geleverd aan onze stichting, maar tegelijkertijd weerhoudt mij dit. Er zijn namelijk veel grote en veel kleine dingen waarvoor wij jullie moeten bedanken. Aan grote dingen hangen we gemakkelijk een naamkaartje en een bedankje, terwijl de kleine dingen vaak naamloos blijven en het bedankje wordt vergeten. Maar deze zijn niet minder belangrijk voor onze stichting. Persoonlijk bedanken doe ik dan ook niet, maar mede door jullie en onze inzet kunnen we als stichting blijven bestaan en hulp bieden waar nodig. Allen daarvoor mijn hartelijke dank.

Ik wil ook nog graag even kwijt dat er binnen onze groep vrijwilligers nogal wat is gebeurd in 2017. Binnen onze grote groep vrijwilligers in Nederland en Roemenië zijn nogal al wat mensen die het afgelopen jaar grote problemen hebben gekregen met hun gezondheid en die een flinke stap terug moesten doen en zelfs hun werkzaamheden binnen de stichting moesten stoppen. Ik wil vooral deze mensen bedanken voor het verrichten van de vaak jarenlange werkzaamheden, die ze binnen onze stichting hebben mogen en willen verrichten. Ook zijn er families die afscheid moesten nemen van een dierbare, mensen die ook voor ons dierbaar waren en vaak belangrijk voor onze stichting. Onze gedachten gaan uit naar deze families in rouw en we wensen hun veel sterkte en kracht toe voor de donkere tijd die voor hun ligt. Ook gaan onze gedachten uit naar de zieken binnen onze groep vrijwilligers en wij wensen en hopen daar waar mogelijk op herstel en veel sterkte in deze zware periode van het leven.

Tevens is onze wens om ook in 2018 hulp te blijven bieden aan onze vrienden in Roemenië. Misschien twijfelt u soms, omdat u niet voldoende voortgang ziet binnen de families of omdat het contact soms moeizaam gaat. Bedenk dan dat u vaak het enige lichtpunt bent. En nog steeds niet de Roemeense overheid, die deze mensen naar een aanvaardbaar levenspeil zou moeten leiden. Nogmaals wil ik jullie zonder uitzondering bedanken en wij hopen weer op u te mogen rekenen als we onze hulp in maart 2018 gaan hervatten.

Heeft u een nieuwtje of wilt u toch graag iets vermelden, zoals bedankjes, acties, verkopen, enz. enz., schroom dan niet een e-mail te sturen naar deze site en vraag een plaatsing van uw boodschap in de rubriek: “Wist U Dat”. Deze is er voor iedereen die kort en bondig iets wil laten weten.

Het bestuur wenst u allen prettige kerstdagen toe met een fijne jaarwisseling en een gezond 2018.

Voorzitter, Gerrit Samplonius

Joomla templates by a4joomla