Activiteiten:

In 2022 hebben we 4 inzamelingen gehouden, waarvan in maart en september complete transporten zijn uitgevoerd en in juni en november alleen hulpverlening middels voedselpakketten en financiële ondersteuning. Dit hebben we besloten omdat de hoeveelheid geadresseerde pakketten dusdanig afneemt dat we het financieel niet meer verantwoord vinden om hiervoor 4 keer een compleet transport te verzorgen.

Bij het uitvoeren van de vier acties hebben we wel de bijdragen aan de ziekenhuizen en het kindertehuis, alsmede de broodprojecten meegenomen. Het voedselproject van het schooltje in Cotus is ook normaal doorgegaan.

In maart hebben we een industriële wasmachine gebracht naar het ziekenhuis in Laslea; hiervoor hadden we een gerichte donatie ontvangen. Ook hebben daar en bij de kerk in Dumbraveni veel kleding gebracht. Met het september transport hebben we in Laslea weer kleding en 30 inco-matrassen gebracht. Deze zijn door het ziekenhuis doorgestuurd naar het ziekenhuis in Odessa in Ukraine. Voor de kerk in Dumbraveni hadden we ook weer veel kleding.

Doordat we maar 2 complete transporten hebben uitgevoerd zijn de kosten hiervoor ook minder geweest.

Gelukkig zijn onze sponsoren vrijwel consequent hun bijdragen voor de projecten en acties blijven doneren. Per saldo betekent dit dat we financieel een negatief resultaat hebben behaald van bijna € 5.000,-.

Financieel:

                                    Exploitatie-overzicht 2022

inkomsten                                                                                                           uitgaven

machtigingen                      58.563,39                  transport, voedselpakketten,      64.146,50

                                                                             gelddonaties

donaties speciale doelen    10.883,16                  bijdragen ziekenhuizen                4.750,00

broodprojecten                      6.611,01                  kosten broodprojecten                 3.500,00

medicijnpot                           3.796,50                  uitgaven medicijnpot                    4.838,00

kindertehuis Odorheiu S.      6.396,45                  kindertehuis Odorheiu S.             6.014,93

project Cotus                        4.555,61                  project Cotus                                6.095,21

rente’s                                       12,62                  speciale doelen                             4.945,35

                                                                             bankkosten                                      256,19

                                                                             verzekeringen                                  336,45

nadelig resultaat                  4.886,95                   portikosten                                       534,60

                                                                             algemene kosten                              288,46

                                      __________                                                                     _________                

                                          95.705,69                                                                       95.705,69

                                               Balans 2022

Activa                                                                                                                          Passiva

saldi 31 december 2022   25.255,51                    nog te betalen:

                                                                             bankkosten                                         63,88

                                                                      

nog te vorderen:

rente                                          3,33

nadelig resultaat                 4.947,50                 

                                                                             saldi 1 januari 2022                     30.142,46

                                         ________                                                                      _________

                                         30.206,34                                                                        30.206,34

Toelichting:

Doordat we dit jaar twee complete transporten hebben uitgevoerd en twee acties met alleen voedselpakketten en gelddonaties zijn de uitgaven hiervoor lager dan voorgaande jaren. De ondersteuning met voedselpakketten en financiën zijn dus wel vier maal uitgevoerd. Hierbij zijn ook de financiële ondersteuning voor de ziekenhuizen en het kindertehuis meegenomen, alsmede de broodprojecten en het gebruik van de medicijnpot en het voedselproject voor de school in Cotus. Gelukkig zijn de sponsoren voor de diverse projecten blijven ondersteunen en hebben we een gerichte sponsoring gehad voor een industriële wasmachine voor het ziekenhuis van Laslea. Het hiermee behaalde negatieve “resultaat” komt uit op bijna €  5.000,--, terwijl we een tekort van € 9.000,-- hadden begroot.

Joomla templates by a4joomla