Verslag activiteiten 2012. 

In 2012 hebben we naast de 4 vaste pakkettentransporten in december nog een extra transport met kleding verzorgd. De brood- en bananenprojecten zijn volgens plan uitgevoerd en ook hebben we de structurele bijdragen aan de ziekenhuizen en de diabetesvereniging verleend. Ook hebben we met de medicijnpot veel mensen kunnen helpen. Het voedselproject op de school in Cotus is conform plan uitgevoerd en als extra hebben we voor € 2.500 aan medisch materiaal aan ziekenhuizen en artsen geschonken. Middels een speciale actie is de hartoperatie van een jongeman financieel mogelijk gemaakt. Daarnaast is € 2.000 extra gedoneerd aan stichting Charis in Floresti voor de kinderopvang. Het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc hebben we financieel gesteund voor voedsel en medische kosten.

  

Financieel verslag.

 

                                                Exploitatie-overzicht 2012

 inkomsten                                                                                                 uitgaven

 machtigingen               102.021,17       transport, voedselpakketten en

                                                               gelddonaties                              97.079,24

broodprojecten                 8.588,56       broodprojecten                             8.400,00 

medicijnpot                       3.522,27       inkoop medicijnen                        4.033,52 

bananenprojecten               600,00       bananenprojecten                        1.750,00 

donaties spec. doelen    15.079,70       bijdragen ziekenhuizen                6.000,00 

project Cotus                    3.463,26       overige speciale doelen               7.212,93 

bingo-opbrengsten                  --            project Cotus                               6.283,00 

kindertehuis Odorheiu S. 4.107,70       kindertehuis Odorheiu S.             3.952,08 

rente’s                                 547,70       porti- en, telefoonkosten                 576,93 

overige ontvangsten             57,67       verzekeringen                                 196,99 

                                                              kopieerkosten                                 455,65 

                                                              bankkosten                                     302,13 

                                                              algemene kosten                            208,78 

                                                                         voordelig saldo                 1.536,78 

                                     _________                                                       _________ 

                                     137.988,03                                                       137.988,03

  

                                                    Balans 2012 

debet                                                                                                            credit 

saldi 31 dec. 2012          38.053,10      nog te betalen: 

voorraden                            125,00      bankkosten                                        7,45 

nog te vorderen: 

rente                                    583,55 

                                                                       voordelig resultaat            2.237,88 

 

                                                              saldi 1 januari 2012                 36.516,32 

                                     _________                                                     _________ 

                                       38.761,65                                                       38.761,65

 

 Toelichting

 Dit jaar hebben we dankzij de recessie iets minder particuliere hulpverlening voor onze sponsoren moeten/kunnen verwerken, waardoor de kosten ook evenredig minder waren. De giften, vrije donaties en donaties voor specifieke doelen waren daarentegen groter. Hierdoor konden we onze reguliere bijdragen aan de ziekenhuizen, de diabetesvereniging, de broodprojecten, de medicijnenhulp en de bananenprojecten volgens plan uitvoeren. Alleen de donaties voor het voedselproject op de school in Cotus dekten niet de kosten van het project. Met de specifieke donaties voor het kindertehuis in Odorheiu secuiesc konden we hier passende hulp verlenen.  

Per saldo hadden we een positief saldo van € 2.200 inclusief nog te ontvangen rentebaten.

 

Joomla templates by a4joomla