Nieuwsbrief Cotuş december 2019

 

Terugkijkend op 2019 kunnen we constateren dat het ook dit jaar gelukt is om ons project op het schooltje in Cotuş voort te kunnen zetten. Iedere maand kunnen we €500 overmaken om de dagelijkse warme maaltijden voor de kinderen te kunnen realiseren. Geld dat door velen van u ingezameld of gecollecteerd wordt en waar we enorm blij mee zijn. In deze nieuwsbrief een verslag van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar.

In 2019 hebben we regelmatig een bezoekje aan Cotuş gebracht. De grootste verandering zagen we er in september, direct na de zomervakantie. De vroegere keuken van de school (sinds de toetreding van Roemenië tot de EU en dus strengere regels, niet meer in gebruik) is omgebouwd tot een extra klaslokaal. Er is een nieuwe juf aangesteld en dus is er nu een groep extra. Veel meer rust voor de kinderen en een zichtbaar veranderde sfeer in alle klassen.

We reden tijdens ons laatste bezoek in november ook even door het dorp. Vervallen eenkamerwoningen waar niet zelden gezinnen met meer dan 6 kinderen in wonen. Wind- en waterdicht zijn ze lang niet allemaal en het interieur bestaat vaak uit een kachel en enkele bedbanken. Gezinnen waar armoede aan alle kanten naar boven komt, waar niet voldoende geld is voor voedzame maaltijden en waar geweld en alcoholmisbruik de normale gang van zaken zijn. De kinderen uit deze buurten bezoeken het schooltje.

 

 

Het onderwijzend personeel in Cotuş wil voor deze kinderen een andere toekomst. Met eindeloos geduld en liefde en zonder boos te worden, proberen ze een gedragsverandering in gang te zetten. Maar ook door de kinderen op school te douchen en van schone kleren te voorzien, door samen met de ouders de hele school een opknapbeurt te geven, brengen ze langzaamaan een verandering op gang. Een meisje dat thuis huilend vertelt hoe lekker het is om schoon te zijn, een vader die ook thuis zijn huis gaat schilderen nadat hij op school geleerd heeft hoe dat moet.

In onze transporten kunnen we regelmatig kinderkleding, toiletartikelen, schoolmateriaal en speelgoed meenemen. De onderwijzers delen dit uit en in de klassen zien we onze schoolmaterialen terug. Een zeer doeltreffend project waarbij we zelf zien dat het werkt en dat er echt iets met uw en onze hulp gedaan wordt.

Door het geld, dat ze van ons krijgen, wordt er iedere schooldag omstreeks 12 uur een warme maaltijd bezorgd. Aardappelen, vlees en groente, samen met een paar sneden brood. Voor veel kinderen de enige warme maaltijd op een dag en voor veel ouders dé reden om hun kinderen naar school te sturen.

De financiering van deze maaltijden wordt mede door uw giften mogelijk gemaakt. We willen u van harte danken voor uw trouwe steun in het afgelopen jaar. We hopen dat u met ons van mening bent dat we geen “nee” zouden moeten verkopen aan de kinderen van Cotuș. Alleen dankzij uw hulp blijft dit mogelijk. Mogen zij ook in 2020 weer op uw steun rekenen?

 

 

Namens de kinderen van Cotuș hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wij zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan of via onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Voor giften kunt u gebruikmaken van bankrekeningnummer NL24 RABO 0156 0520 59 t.n.v. Stichting Groningen Friesland Drenthe voor Roemenië.

 

Emmen, december 2019

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla