Jaarverslag 2016 inclusief financiële rapportage.

 

Activiteiten:

In 2016 hebben we, evenals voorgaande jaren, weer onze 4 reguliere pakkettentransporten verzorgd. Door het “ouder” en daardoor kleiner worden van ons leden-/sponsorenbestand was er ook dit jaar weer minder aanbod aan pakketten voor de vaste sponsorgezinnen en iets minder sponsoring middels geld en voedselpakketten. Wel was het aanbod aan kleding weer goed. Hierdoor zijn er wel ± 3000 dozen extra kleding in de transporten meegegaan. Daarnaast hebben we nog 20 rollators naar de diabetesvereniging in Sibiu gebracht en een hoeveelheid aan medische materialen voor ziekenhuizen. De broodprojecten en het bananenproject hebben we weer volgens plan gerealiseerd en we hebben ook de structurele bijdragen aan de ziekenhuizen en de diabetesvereniging weer gerealiseerd. We hebben met de medicijnpot weer veel mensen kunnen helpen. Het voedselproject op de school in Cotus is conform plan uitgevoerd. Het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc hebben we weer financieel gesteund voor voedsel en medische kosten.

 

 

Financieel:

                                    Exploitatie-overzicht 2016

inkomsten                                                                                                                uitgaven

machtigingen                    74.550,74                  transport, voedselpakketten,      78.944,83

                                                                           gelddonaties

donaties speciale doelen  11.610,90                  bijdragen ziekenhuizen                6.000,00

broodprojecten                   5.788,22                  broodprojecten                             5.400,00

medicijnpot                         2.478,67                  inkoop medicijnen                        3.821,05

bananenproject                     495,00                  bananenproject                               500,00

kindertehuis Odorheiu S.   4.949,99                  kindertehuis Odorheiu S.             4.970,99

project Cotus                     6.921,25                  project Cotus                                6.000,00

bingo-opbrengsten               390,00                  overige speciale doelen                1.374,15

rente’s                                    89,54                  bankkosten                                      356,89

                                                                          verzekeringen                                  254,18

            nadelig resultaat    1.348,96                  kopieerkosten                                  254,12

                                                                          portikosten                                       545,80

                                                                          algemene kosten                             201,26

                                    __________                                                                    _________

                                      108.623,27                                                                   108.623,27

 

 

                                               Balans 2016

debet                                                                                                                          credit

saldi 31 december 2016   38.905,05                  nog te betalen:

voorraden                                25,00                 bankkosten                                       62,21

nog te vorderen:

rente                                        61,33

                                                                                              

nadelig resultaat                 1.324,84

                                                                       saldi 1 januari 2016                      40.254,01

                                        _________                                                                _________

                                         40.316,22                                                                   40.316,22

 

Toelichting:

Dit jaar hebben we dankzij de recessie en het “ouder” en daardoor kleiner worden van ons leden-/sponsorenbestand iets minder particuliere hulpverlening voor onze sponsoren moeten/kunnen verwerken, waardoor de kosten ook evenredig minder waren. De inkomsten dekten niet helemaal de uitgaven. De giften, vrije donaties en donaties voor specifieke doelen waren daarentegen weer hoger dan vorig jaar. We hebben onze reguliere bijdragen aan de ziekenhuizen, de diabetesvereniging en de medicijnenhulp volgens plan uitgevoerd en ook de broodprojecten en het bananenproject. De donaties voor het voedselproject op de school in Cotus dekten royaal de kosten van dit project. Met de specifieke donaties voor het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc konden we hier passende hulp verlenen. De kostenposten hebben we iets lager kunnen houden. Hierdoor konden we het boekjaar afsluiten met een klein negatief resultaat van € 1.324,84 inclusief de nog te ontvangen rentes en te betalen bankkosten.

Joomla templates by a4joomla