Rapportage 2017.

Activiteiten:

In 2017 hebben we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, 3 in plaats van 4 reguliere pakkettentransporten verzorgd. Met ons derde transpor, in september, hebben we alleen (Roemeense) voedselpakketten en financiële steun verzorgd. Door het “ouder” en daardoor kleiner worden van ons leden-/sponsorenbestand krijgen we minder aanbod aan pakketten voor de vaste sponsorgezinnen en ook iets minder sponsoring middels geld en voedselpakketten. Hierdoor hebben we in september dus de kosten van een vrachtwagen uitgespaard. Het resultaat was echter dat de mensen in Roemenie erg teleurgesteld waren omdat er geen pakketten voor hen waren en de financiële besparing was kleiner dan gehoopt. Wel hebben we in 2017 toch 3500 reguliere pakketten en ±1500 pakketten "vrije“ kleding vervoerd en daarbij ook nog 50 set schoolmeubels een groot aantal bedden en 135 voedselactiepakketten. Ook is er weer veel medisch materiaal mee gegaan.

De broodprojecten en het bananenproject hebben we weer volgens plan gerealiseerd en we hebben ook de structurele bijdragen aan de ziekenhuizen en de diabetesvereniging weer gerealiseerd. We hebben met de medicijnpot weer veel mensen kunnen helpen. Het voedselproject op de school in Cotus is conform plan uitgevoerd. Het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc hebben we weer financieel gesteund voor voedsel en medische kosten.

 

Financieel:

                                    Exploitatie-overzicht 2017

inkomsten                                                                                                               uitgaven

machtigingen                     72.886,07                  transport, voedselpakketten,    72.620,03

                                                                            gelddonaties

donaties speciale doelen   11.350,18                  bijdragen ziekenhuizen              6.000,00

broodprojecten                    5.341,40                  broodprojecten                           5.400,00

medicijnpot                          1.296,83                  inkoop medicijnen                      4.996,64

bananenproject                      175,00                  bananenproject                             750,00

kindertehuis Odorheiu S.    6.840,40                  kindertehuis Odorheiu S.            6.171,68

project Cotus                       7.110,34                  project Cotus                              6.094,97

bingo-opbrengsten                 240,00                  overige speciale doelen                768,08

rente’s                                      56,42                  bankkosten                                    279,25

                                                                            verzekeringen                                254,18

                                                                            kopieerkosten                                444,08

                                                                            portikosten                                     480,59

                                                                            algemene kosten                           177,77

                                                                            voordelig resultaat                         859,37

                                    __________                                                                  _________

                                      105.296,64                                                                   105.296,64

 

                                               Balans 2017

debet                                                                                                                         credit

saldi 31 december 2017   39.764,42                  nog te betalen:

voorraden                                40,00                  bankkosten                                     64,67

nog te vorderen:

rente                                         7,57

                                                                           voordelig resultaat                        842,27

                                                                           saldi 1 januari 2017                 38.905,05

                                      _________                                                                 _________

                                        39.811,99                                                                    39.811,99

Toelichting:

Dit jaar hebben we dankzij de recessie en het “ouder” en daardoor kleiner worden van ons leden-/sponsorenbestand één regulier transport minder uitgevoerd en dus iets minder particuliere hulpverlening voor onze sponsoren moeten/kunnen verwerken, waardoor de kosten ook evenredig minder waren. De giften, vrije donaties en donaties voor specifieke doelen waren erg goed, zodat we een positief saldo kunnen boeken. We hebben onze reguliere bijdragen aan de ziekenhuizen, de diabetesvereniging en de medicijnenhulp volgens plan uitgevoerd en ook de broodprojecten en het bananenproject. De donaties voor het voedselproject op de school in Cotus dekten weer royaal de kosten van dit project. Met de specifieke donaties voor het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc konden we ook hier weer passende hulp verlenen. We sluiten het boekjaar af met een positief resultaat van € 842,27 inclusief de nog te ontvangen rentes en te betalen bankkosten.

Joomla templates by a4joomla