Jaarverslag 2020 met financiële rapportage.

 

Activiteiten:

In 2020 hebben we door de Corona-pandemie geen transporten kunnen uitvoeren. We hebben de inzameling voor het maarttransport in februari nog normaal gehouden, maar net voordat we het transport zouden uitvoeren, brak de Corona-pandemie uit en waren we genoodzaakt het transport af te blazen. Vervolgens hadden we in juni het idee dat er in juli of augustus wel een transport zou kunnen worden uitgevoerd, helaas was dit een illusie. Wel hebben we hiervoor onze sponsoren de kans gegeven om, als het transport door zou gaan, extra financiële steun en/of voedselpakketten voor hun gezinnen te bestellen, die dan toegevoegd zouden worden aan de inzameling van maart.

Toen ook bleek dat dit transport niet door kon gaan hebben we een oplossing gevonden door alleen de ondersteuning van voedselpakketten en financiën te organiseren. Hiervoor hebben we een Nederlandse kennis van ons in Roemenië bereid gevonden de financiële activiteiten te verzorgen en de leverancier van de voedselpakketten was bereid om zowel de voedselpakketten als de financiële ondersteuning in Roemenië te distribueren. Dit hebben ze perfect voor ons verzorgd en ons keurig, o.a. met foto’s, van de activiteiten en vorderingen op de hoogte gehouden. Deze actie was een dusdanig succes, dat we besloten hebben om het “novembertransport” op dezelfde wijze te organiseren. Door een kleine hapering bij de post werd de distributie hiervan niet in november, maar in december uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van deze acties hebben we ook de bijdragen aan de ziekenhuizen en het kindertehuis, alsmede de broodprojecten meegenomen. Het voedselproject van het schooltje in Cotus is bijna geheel doorgegaan.

Doordat er geen transporten zijn uitgevoerd zijn hiervoor ook nauwelijks kosten gemaakt en alleen inkomsten voor het eerste transport binnengekomen. Wel zijn onze sponsoren vrijwel consequent hun bijdragen blijven doneren. Helaas hebben we een aantal projecten, zoals de medicijnpot, niet of nauwelijks kunnen toepassen, doordat we zelf niet in Roemenië actief konden zijn. Per saldo betekent dit dat we financieel een positief resultaat hebben “gedraaid” van € 9.700,-.

 

Financieel:

                                    Exploitatie-overzicht 2020

inkomsten                                                                                                                   uitgaven

machtigingen                     40.433,74                  transport, voedselpakketten,        34.625,40

                                                                              gelddonaties

donaties speciale doelen     1.628,75                  bijdragen ziekenhuizen                  3.146,00

broodprojecten                     8.364,44                  kosten broodprojecten                   4.192,00

medicijnpot                           1.289,75                  uitgaven medicijnpot                         232,91

kindertehuis Odorheiu S.      4.218,99                 kindertehuis Odorheiu S.                4.078,53

project Cotus                        7.004,00                  project Cotus                                  5.613,37

bingo-opbrengsten                  210,00                  speciale doelen                                 182,69

rente’s                                         2,09                  bankkosten                                        279,38

                                                                            verzekeringen                                     197,31

                                                                            drukwerkkosten                                    85,70

                                                                            portikosten                                         520,01

                                                                            algemene kosten                                278,73

                                                                                            voordelig resultaat           9.719,73

                                      __________                                                                      _________

                                          63.151,76                                                                        63.151,76

 

 

                                               Balans 2020

Activa                                                                                                                           Passiva

saldi 31 december 2020   38.409,85                  nog te betalen:

voorraden                                25,00                  bankkosten                                           63,88

nog te vorderen:

rente                                          2,66

                                                                            Voordelig resultaat                          9.683,51

                                                                            saldi 1 januari 2020                      28.690,12

                                       _________                                                                      _________

                                         38.437,51                                                                        38.437,51

 

Toelichting:

Dit jaar hebben we door de Corona-pandemie geen transporten kunnen uitvoeren. De inzameling voor het maarttransport is wel gehouden en hiervoor zijn de inkomsten wel binnengekomen, maar er zijn nauwelijks kosten voor gemaakt. Door wel voor drie “transporten” de mogelijkheid te scheppen om de ondersteuning met voedselpakketten en financiën te doen zijn deze wel doorgegaan. Hierbij zijn ook de financiële ondersteuning voor de ziekenhuizen en het kindertehuis meegenomen, alsmede de broodprojecten. Van de medicijnpot konden we helaas geen gebruik maken. Het voedselproject voor de school in Cotus hebben we voor 11 maanden verzorgd. Doordat de sponsoren voor de diverse projecten ons wel spontaan zijn blijven ondersteunen hebben we financieel een positief resultaat geboekt van € 9.700,--. Hier staat wel tegenover dat we volgend jaar een hoeveelheid extra werk moeten verzetten om o.a. het maarttransport 2020 uit te voeren en andere achter gebleven activiteiten op te lossen.

 

Joomla templates by a4joomla