Jaarverslag 2021 met financiële rapportage.

 

Activiteiten:

Het maarttransport van 2021 hebben we net als de laatste transporten van 2020 uitgevoerd door alleen de mogelijkheid van financiële sponsoring en voedselpakketten te verzorgen. Door afname van de Corona-beperkingen hebben we in juni de transporten weer opgestart. We hebben de goederen van de inzameling voor het maarttransport, in februari 2020, als eerste transport begin juni uitgevoerd. En vervolgens na een nieuwe inzameling hebben we eind juni het “reguliere” junitransport uitgevoerd. Hierbij is ook weer begeleiding meegegaan, hoewel deze geen familiebezoeken hebben uitgevoerd i.v.m. mogelijk Covid-besmettingsgevaar. Vervolgens hebben we de transporten in september en november ook weer normaal uitgevoerd met begeleiding, maar nog weer zonder familiebezoeken.

Bij het uitvoeren van de vier reguliere acties hebben we ook de bijdragen aan de ziekenhuizen en het kindertehuis, alsmede de broodprojecten meegenomen. Het voedselproject van het schooltje in Cotus is ook geheel doorgegaan.

Doordat er vier transporten zijn uitgevoerd, waarvan er voor drie inkomsten zijn ontvangen, en ook door het duurder worden van een aantal kosten door de Corona, zijn de kosten aanmerkelijk hoger dan de inkomsten. Ook het aantal ingeleverde pakketten is weer iets afgenomen. Gelukkig zijn onze sponsoren vrijwel consequent hun bijdragen blijven doneren. Per saldo betekent dit dat we financieel een negatief resultaat hebben gehaald van bijna € 8.300,-.

Financieel:

                                    Exploitatie-overzicht 2021

inkomsten                                                                                                                  uitgaven

machtigingen                        55.911,67                  transport, voedselpakketten,     67.139,55

                                                                               gelddonaties

donaties speciale doelen       9.186,25                  bijdragen ziekenhuizen                4.040,00

broodprojecten                       5.712,55                  kosten broodprojecten                 5.340,00

medicijnpot                             2.360,00                  uitgaven medicijnpot                    2.755,00

kindertehuis Odorheiu S.        5.601,59                 kindertehuis Odorheiu S.              5.415,85

project Cotus                          5.189,42                  project Cotus                                6.095,76

bingo-opbrengsten                    200,00                  speciale doelen                               166,54

rente’s                                           2,93                  bankkosten                                      253,78

                                                                               verzekeringen                                 263,39

nadelig resultaat                    8.267,39                  drukwerkkosten                               142,99

                                                                               portikosten                                      526,65

                                                                               algemene kosten                             292,30

                                         __________                                                                   _________

                                             92.431,80                                                                     92.431,80

                                                          Balans 2021

Activa                                                                                                                           Passiva

saldi 31 december 2021      30.142,46                  nog te betalen:

                                                                              bankkosten                                        63,88

                                                                              mautkosten (juni, sept.)                1.571,44

nog te vorderen:

rente                                             3,33

nadelig resultaat                    9.899,38                 

                                                                              saldi 1 januari 2021                    38.409,85

                                          _________                                                                   _________

                                            40.045,17                                                                     40.045,17

Toelichting:

Doordat we dit jaar vier transporten hebben uitgevoerd en maar van drie transporten inkomsten hebben gekregen (van het eerste transport in juni hadden we de inkomsten in maart 2020 ontvangen) en doordat een aantal kosten door de Corona zijn gestegen hebben we een (verwacht) negatief resultaat behaald. Tevens is het aantal ingeleverde (betaalde) pakketten weer iets afgenomen. De ondersteuning met voedselpakketten en financiën zijn wel normaal doorgegaan. Hierbij zijn ook de financiële ondersteuning voor de ziekenhuizen en het kindertehuis meegenomen, alsmede de broodprojecten en het gebruik van de medicijnpot. Ook het voedselproject voor de school in Cotus is normaal uitgevoerd. Gelukkig zijn de sponsoren voor de diverse projecten ons wel blijven ondersteunen.

Het hiermee behaalde negatieve “resultaat” komt uit op € 9.900,--.

 

Joomla templates by a4joomla