Nieuwsbrief Cotuș december 2016.

We zijn blij u te kunnen vertellen dat het ook dit jaar weer gelukt is ons project in Cotuș voort te kunnen zetten. De afgelopen jaren leek het er regelmatig op dat de bodem van onze “Cotușpot” in zicht dreigde te komen, maar dankzij diverse giften hebben we dit project toch nog vol kunnen houden.

Cotuș is een klein dorpje op een steenworp afstand van Tirgu Mures. De school bestaat uit twee klassen en een kleuterklas. De kleuters zitten met hun juf in een apart gebouwtje aan de overkant van de straat. Ze hebben één lokaal waarin de kinderen tussen de 3 en 7 moeten “leren”, spelen, gymmen, maar ook eten. Het toilet is een hokje buiten, stromend water is er niet. De oudere kinderen, klas 1 tot en met 4, van ongeveer 7 tot en met 11 jaar, zitten in twee groepen met twee onderwijzers in het schoolgebouw. Dit gebouw bestaat uit twee lokalen en een kamertje voor de leraren. In het ene lokaal zitten de kinderen van klas 1 en 4, in het andere lokaal de kinderen van klas 2 en 3. Ook hier is geen stromend water en is het toilet een hokje buiten. Als de kinderen de school in Cotuș verlaten, gaan ze naar de hogere klassen in het nabijgelegen Sângeorgiu de Mures. Hiervoor rijdt er dagelijks een schoolbus. De kinderen zijn dan 11 of 12 jaar en helaas is het in Roemenië nog steeds niet een eis dat deze kinderen dan nog naar school moeten. De onderwijzers vertelden ons dat er een aantal kinderen naar de “grote” school gaan, maar dat er ook kinderen afhaken. Vaak omdat onderwijs door de ouders niet als erg belangrijk wordt bestempeld en men er thuis de nut en noodzaak niet van in ziet.

Dit jaar zitten er 41 kinderen op school en er zijn 25 kleuters. Dat zijn er meer dan we in de afgelopen jaren gewend waren. Bij ons laatste bezoek in september zagen we dat de kleinsten op tafel zaten te kleuren omdat er niet genoeg stoel en voor iedereen zijn en ze anders niet bij de tafel kunnen. De juf vertelde dat ze haar handen vol heeft aan die drukke kleuters. Thuis hebben de kinderen veel te maken met agressie en geweld en voor de meeste kinderen is geweld dan ook de oplossing om met een ander om te gaan. Op school tolereert juf dat niet. Wat ze nu vooral merkte was dat de oudere kinderen hierin een voorbeeld voor de jongere kinderen kunnen zijn. Een mooie en goede ontwikkeling!

 

Dankzij de steun vanuit Nederland heeft iedere schooldag voor de kinderen omstreeks 11 uur een hoogtepunt. Er komt dan voor ieder kind een warme maaltijd. Aardappels, vlees en groente en naar Roemeense gewoonte enkele plakken brood. Thuis eten de meeste kinderen vaak niet en al helemaal geen warme maaltijd. Met een goed gevulde maag gaan de kinderen omstreeks 12 uur weer naar huis. In de afgelopen jaren hebben we zo al heel wat kinderen kunnen helpen.

De financiering van deze maaltijden wordt mede door uw giften mogelijk gemaakt. Maandelijks maken we €500,- over waardoor de onderwijzers deze maaltijden kunnen blijven regelen.  Met het nodige kunst- en vliegwerk hebben we nog steeds geen nee hoeven te verkopen aan de kinderen van Cotuș. Helaas hebben de meeste vaste donateurs inmiddels afgehaakt, maar dankzij “losse“ giften kunnen we toch nog steeds doorgaan. Voor Sinterklaas hadden de onderwijzers zelf een kleinigheidje voor de kinderen geregeld.   

We willen u van harte danken voor uw trouwe steun in het afgelopen jaar. We hopen dat u met ons van mening bent dat we geen “Nee”  zouden moeten verkopen aan de kinderen van Cotuș. Alleen dankzij uw hulp blijft dit mogelijk. Mogen zij ook in 2017 weer op uw steun rekenen?

Namens de kinderen van Cotuș hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wij zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan of via onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Voor giften kunt u gebruikmaken van bankrekeningnummer NL24 RABO 0156 0520 59 t.n.v. Stichting Groningen Friesland Drenthe voor Roemenië.  

Voor nu wensen we u allen prettige kerstdagen, een heel fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2017.

 

Emmen, december 2016.

Joomla templates by a4joomla