Nieuwsbrief Cotuş december 2018.

Hoewel het al jaren spannend is hoelang we nog door kunnen gaan met onze hulp aan de kinderen van het schooltje in Cotuş, kunnen we ook dit jaar weer zeggen dat het opnieuw gelukt is. Dankzij de vele inspanningen en giften van velen van u, is het ook in het afgelopen jaar weer gelukt om maandelijks € 500,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de warme maatlijden voor de schoolkinderen van Cotuş.

 

IMG 20181224 WA0002aaIn oktober brachten we een bezoek aan het schooltje. Er was niet veel veranderd. De onderwijzers proberen in hun drie klassen met enthousiasme en liefde deze kinderen onderwijs te geven. De “nieuwe“ juf, die vorig jaar na de zomervakantie haar entree maakte, probeert nog steeds een weg te vinden om met de “lastige“ kinderen om te gaan, maar doet enorm haar best. Wie een rondje door het dorp durft te maken, begrijpt al gauw waar dit “lastige“ gedrag vandaan komt. Alleen maar woninkjes bestaande uit één kamer; grote gezinnen, geen gas, geen water of elektra. Het zijn er de normale levensomstandigheden en er is veel armoede en agressie, dat regelmatig ten koste gaat van de stabiliteit in de gezinnen.

 

Toch zien we de betrokkenheid van de onderwijzers, die onverminderd blijft, en de liefde die zij geven aan deze kinderen. De kleuterjuf vertelde dat ze regelmatig kleding van haar eigen kinderen meeneemt naar school. Zo zorgt ze ervoor dat de kinderen van Cotuş in ieder geval kleding hebben om naar school te kunnen. Tijdens het laatste transport hebben we ook vanuit Nederland wat dozen met kleding en dekens kunnen sturen. Inmiddels heeft dit via de juf allemaal een goede bestemming gekregen.

 

De budgetten voor onderwijs zijn krap in Roemenië. Voor zaken als papier, knutselmateriaal en speelgoed is vaak geen geld beschikbaar. Gelukkig hebben we ook hierin de ergste nood kunnen lenigen. In november konden we zorgen voor kleurpotloden, (gekleurd) papier, klei en enkele dozen met speelgoed.

 

Door het geld, dat ze van ons krijgen, wordt er iedere schooldag omstreeks 11 uur een warme maaltijd bezorgd. Aardappelen, vlees en groente, samen met een paar sneden brood. Voor veel kinderen de enige warme maaltijd op een dag en voor veel ouders dé reden om hun kinderen naar school te sturen.

 

De financiering van deze maaltijden wordt mede door uw giften mogelijk gemaakt. We willen u van harte danken voor uw trouwe steun in het afgelopen jaar. We hopen dat u met ons van mening bent dat we geen “nee” zouden moeten verkopen aan de kinderen van Cotuș. Alleen dankzij uw hulp blijft dit mogelijk. Mogen zij ook in 2019 weer op uw steun rekenen?

 

Namens de kinderen van Cotuș hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Wij zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan of via onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Voor giften kunt u gebruikmaken van bankrekeningnummer NL24 RABO 0156 0520 59 t.n.v. Stichting Groningen Friesland Drenthe voor Roemenië.

 

Emmen, december 2018.

Joomla templates by a4joomla