Nieuwsbrief Cotuş december 2021

 
   

Corona heeft ook in onze contacten met Cotuş een belangrijke rol gespeeld in de afgelopen jaren. Al ver voor we in Nederland in de eerste lockdown gingen, lag het sociale leven in Roemenië helemaal stil. Mensen van boven de 60 mochten hun huis niet meer verlaten en scholen sloten hun deuren. Lessen werden online gegeven, maar online werkt niet in Roemenië. Als je al de beschikking hebt over internet, dan zijn er geen computers, tablets of telefoons en zeker niet voor alle kinderen in een gezin. Leerachterstanden zijn er dus dagelijkse kost. Voor de kinderen van Cotuş stopte ook acuut het voedselprogramma. De onderwijzers gingen nog wel het dorp door om mondmaskers uit te delen en mensen te overtuigen van het nut van afstand houden en hygiëne, maar het is natuurlijk erg moeilijk om de basisregels op te volgen als je niet eens stromend water hebt. En in de wijk staan alle huizen boven op elkaar, dus afstand houden is ook niet te doen. Tel daar nog eens de onwetendheid bij op, -de voorlichting was ook niet optimaal- en aan alles is voldaan om je zorgen te maken over een uitbraak van COVID-19.

Op een enkele besmetting na, ging het wonderwel goed en na de zomer van vorig jaar, gingen de scholen weer open en kon ook het voedselprogramma weer worden hervat. In mei van 2021 werden de meeste regels in Roemenië losgelaten en werd het “normale” leven weer hervat. Niet omdat iedereen gevaccineerd was. Hoewel de vaccinatieprogramma’s volop werkten, waren en zijn nog steeds veel Roemenen bang om zich te laten vaccineren. Er doen veel spookverhalen de ronde en dat zorgt ervoor dat slechts 30% van de Roemenen gevaccineerd is. Nog voor de zomervakantie begon, waren de besmettingscijfers dan ook al weer zo hoog opgelopen dat de scholen weer dicht gingen met alle gevolgen van dien.

 

 

Tijdens de Coronaperiode hebben wij het niet aangedurfd om zelf naar Roemenië te reizen, maar sinds afgelopen zomer hebben we onze bezoeken toch weer opgepakt. Het voelde heel goed om in september elkaar sinds anderhalf jaar weer te zien, ook al moesten we het fysieke contact nog even achterwege laten. In november brachten we nogmaals een bezoek aan Cotuş. Deze keer waren we er bij toen de maaltijden werden uitgedeeld. Wat een vreugde en wat blijft het bijzonder om dit mee te mogen maken.

Corona is nog niet weg, in de week voor ons bezoek was er een 9-jarig meisje aan Corona overleden en ouders waren nog bang om hun kinderen naar school te sturen, maar de onderwijzers zijn ervan overtuigd dat dit vertrouwen weer terug komt. Ook emotioneel heeft dit bij de kinderen er behoorlijk ingehakt, maar de positieve sfeer op school en de liefde die de kinderen van hun meester en juffen krijgen, draagt bij aan de verwerking.

In het afgelopen jaar hebben we naast de financiële bijdragen voor de maaltijden ook speelgoed, ontwikkelingsmateriaal en schoolbenodigdheden mogen sturen. Spullen die met grote dankbaarheid zijn ontvangen. “Zo kan ik ook eens speelgoed mee naar huis geven”, vertelde de kleuterjuf. Thuis hebben de kinderen geen speelgoed en willen ze dit natuurlijk ook wel graag. Van de Roemeense overheid kregen ze nieuw schoolmeubilair en ook het pad naar de school is opnieuw betegeld.

Zo zien we langzaam maar zeker toch vooruitgang. Zeker in de levens van de kinderen. Zij krijgen met uw hulp een toekomst. We hopen dit ook in het komende jaar weer te kunnen realiseren.

We danken u allen heel hartelijk voor uw hulp en namens de kinderen en onderwijzers van Cotuş wensen we u fijne Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

 

 

 

Wij zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan of via onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Voor giften kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer NL24 RABO 0156 0520 59 t.n.v. Stichting Groningen Friesland Drenthe voor Roemenië.

 

Emmen, december 2021.

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla